Pabianice

 • Home
 • About the Pabiance 
  Landsmanshaft of Melbourne
 • History of Pabianice, Poland
 • Cemetery List
 • Contact
 • Newsletter
 • Events - Current
 • Events - Past 
 • Links
 • Photo Gallery
 • Yartzeit
 • BS'D
  Pabianice Landsmanshaft
  Melbourne, Australia

  Pabianice Jewish Cemetery Poland (1847-1942)
  Address: 57 Jana Pawla II (Karolewska) St, Pabianice.
  There are 650 souls buried in this cemetery.
  Photos taken in 2005:

  click on photos
  to see enlargements

     

     The New List of Matzevot (Headstones) in the Pabianice Jewish Cemetery 2014-2015, click here

     INFORMATION - How to organise KEY ACCESS to the JEWISH CEMETERY- ZYDOWSKI CMENTARZ:
     
  MUZEUM MIASTA PABIANIC - City Museum of Pabianice
     Address: Stary Rynek 1/2 Pabianice, Poland 95-200
     Contact: JOANNA ALEKSANDROWICZ - Historical Department
     Website: www.muzeum.pabianice.pl     Email: muzeum@mail.epic.pl
     Phone: (042)215-39-82

  Pabianice Cemetery List as Transcribed from Macevot at                     
  Pabianice Jewish Cemetery in 1989 by the Late Leon Dzialoszynski                      

  Sorted by NumberSorted by Name
  001ROZENWALD
  002ELKAN
  003MILER
  004GRIN
  005MILLER ELIMELECH
  006"BRAJTBERG"
  007JEDWAB LAJB
  008"FAJTAG"
  009"DOMBEK"
  010"MOSZKOWICZ FISZEL"
  011"RAWSKI LAJB"
  012BRESLER MOSZE HIRSZ
  013BRESLER CHAIM
  014SZTAJNBERG JAKOW
  015CYCANOWICZ
  015CYCANOWICZ
  015CYCANOWICZ
  015CYCANOWICZ CWI
  016MILER ISRAEL
  017MOSZKOWICZ CADOK
  018ARONOWICZ SZ M
  019SZABSOWICZ SZABTAI
  020GRUND JAKOW
  021LEWICKI
  022"SRUMUTKI"
  023CYCOWSKI
  024ROZENBLAT M
  025WINTER MERER Z WYDAWY
  026STASZEWSKI JEHUDA
  027WAJS BARUCH
  028GOLDBERG H
  029BERMBAUM H
  030FAJNZYLBER M A
  031GRINSZTAJN MICHAEL JOSEF
  032ORDINANS ESTER MIRJANT
  033GUTMAN
  034CENDER
  035JEDWAB
  036SAWISLON
  037OPOCZYNSKA BLUMA
  038HILER E DWORA
  039HERSZKOWICZ
  040TAFLOWICZ
  040TAFLOWICZ
  041ALEKSANDROWICZ
  042BRZEZINSKI
  043HELISZKOWSKI
  044KONOPNICKI ISR JACH
  045"JUDKIEWICZ, NAFTALI"
  046ZWIKIELSKI
  047KOCHMAN BARUCH
  048HIRSZLIKOWICZ
  049KEMPNER BEN CYJEN [?]
  050HILER MOSZE
  051KROTOSZYNSKI
  052BINER M J
  053AKS
  054MIGDAL WOLF
  055MIGDAL ZATMAN
  056JUZEFOWICZ
  057LIPINSKI
  058CYCANOWICZ
  059ZARSKI PINKUS
  060LEWKOWICZ
  061SINICKI
  062HARTSZTARK
  063WAJNBERG
  064TENENBAUM
  065STATLENDER
  066BUZINSKI STARY
  067JAKUBOWICZ SARA
  067APIECZAJNSKI
  068LIPINSKI
  069ZAWADZKI MALKA
  070KRUK
  071GOTHELF MIRJAM
  072WARSZAWSKI
  073GRINSZPAN
  074KLEPKARCZYK ROSA
  075PIERNIKARZ
  076WAJSBERG
  077GRINISZPOEN
  078PILICER ARIM
  079SZTERENFELD
  080WENZOWSKI
  081ROZENSZTAJN
  082PTASZKOWSKI
  083CYCANOWICZ MORDKA
  084SAMSON JECHIEL ATLER
  085ROTKOPF M W
  086FUKS
  087BENCZKOWSKI
  088KOLER JOSEF
  089RUSZEWSKI
  090PODEMSKI
  091KAC
  091KAC
  092BARUCHOWICZ ?
  093TENENBAUM
  094LEWKOWICZ J
  095R-BINOWICZ
  096BERKOWICZ
  097"LIBMAN"
  098ROTKOPF
  099CYMBERKNOP
  100KIRSZBAUM B J
  101TRAGARZ
  102MOSZKOWICZ ZALMAN
  103GRABERG MENDEL
  104GROSMAN FAJGA
  105KRAKOWSKI
  106SZYNICKI
  107FLAM ESTER MALKA
  108LECZYCKI ZISEL
  109FRAJMAN
  110Z RODZINA [from the family of] BANDE
  111KUSZER
  112"HALBERG JUTA RACHEL, ZONA LEJZERA (wife of Lejzor)"
  113KALINSKI
  114PAKULA
  115FRE SZPRINCA
  116PACANOWSKA BASIA
  117SADI
  118FOGEL RIWKA ?
  119ROZENBERG
  120FEDERMAN ZACHARJA - ZONA (wife) PESA CHANA
  121KAUFMAN-RUDA
  122LEDER MOSZE BINEM
  123ADLER MOSZE CHAIM
  124WAGMAN
  125GERSON
  126SZNAJBERG
  127FRIDE JESZOJAHN
  128SIERADZKI
  128SIERADZKI
  128SIERADZKI
  128SIERADZKI H J
  129COLA NOACH
  130FINKIELSZTAJN HERSZ DAWID
  131FISZER ICHAK
  132KEMPNER
  133HERSZKOWICZ
  134FEDERMAN
  135MARKIEWICZ
  136JOB
  137KARNOWSKI MEIER
  138SIERADZKI ZALMAN
  139ROZENBAUM
  140IZRALEWICZ HERSZ MARMUR
  141KOHN KOPEL
  142JAROST SZYMON
  143WAJNBERG
  144ZALABERB
  145NOSANOWICZ
  146GRINSZTAJN
  147HERSZKOWICZ
  148RAJBART
  149KOHN SIMON
  150JORMER HERMAN
  151BRONICKI
  152LOZNOWSKI JAKOW
  153ENGIL IC MEIER
  154MENACHEM SZLOMO LUSKIER
  155SZTRASBERG DAWID
  156EFROMOWICZ
  157GLAS AHARON IC
  158SZPIRO JAKOW
  159FUKS JS MOSZE
  160ZELICHOWSKI
  161NAJMAN
  162LICERMIERSKI
  163RISES JOSEF HERSZ
  164COLA GERSZON
  165JAMOIOSKI ABRAM
  166GROSMAN DAWID
  167WAGMAN
  168SKIERSZEWICZ
  169WOLFOWICZ
  170SZUJEWICZ
  171HERSZKOWICZ
  172PODEMSKI
  173KUSZER
  174KLEPKARCZYK
  175ZAJDE CHANA
  176GELBART
  177JAKUBOWICZ RACHAN [?]ZONA (wife of) Z S
  178BRANER
  179NIRENBERG
  180NIRENBERG
  181STRYKOWSKI
  182SZLAMOWICZ
  183RAWSKI HENA
  184PODEMSKI M
  185STASZEWSKI
  186GOTHELF
  187DAWIDOWICZ ESTER LIBA
  188ZALCBERG J
  189FRIDMAN
  190ROZENTAHL
  191JEDWAB L R
  192BRONICKI
  193LEWKOWICZ
  194FOGEL R
  195NAJMAN
  196ROTKOPF
  197JOSKOWICZ
  198BIRNBAUM
  199KRALEWICZ
  200URBACH SZLOMO ZALMAN
  201URBACH JOEL
  202ISRALEWICZ
  203FISZER BROULA
  204SIERADZKA NACIA
  205BULKO [& Yiddish word]
  206HERSZKOWICZ
  207ROZENBERG
  208BANET
  209AKS ABR JS
  210KARZACH
  211BERENBAUM
  212NAJMAN I D
  213BRAM N
  214ROZENTAHL ZISKIND
  215FRIDE WOLF
  216FAJNKINFEL [?]
  217SRUMUTKA MASZA
  218MALE MASZA
  219ZAWADZKA MANIA
  220OBUCHOWSKA CHANA
  221KRIMILEWSKA
  222SZILSKI
  223DAJNBERG D A
  224ROTBERG F
  225ALTMAN
  226SKUROS SZYMON ZONA RYWCA
  227KNOP R
  228BROMBERG
  229FISZER
  230LIRAPEL
  231ZAWADZKI
  232KANTROWICZ SZ JEH
  233KELER FISZER
  234SISKE
  235SINICKI
  236LIBERMAN
  237MOSZKOWICZ
  238TAFLOWICZ
  239PAKALA SZ
  240KRAKOWSKI
  241SEGAL
  242ROSENBLUM
  243SZIKE LAJB
  244ZWAZ [?]
  245LIPSZYC
  246GROSGLIK
  247GUTMAN
  248AWROMIN
  249DOZRAUCHOW [?]
  250KOHN
  250ADABEK
  251BARUCH ROZALIA
  252SHALOM JOSEF
  253FUKS
  254KUPLOWICZ
  255GRESZBAUM M D
  256BANET
  257BARD FISZEK
  258SZTOKLINSKI
  259REDLUCH
  260NAJMAN
  261OPLCINSKI [?] JEHUDA SZYMON
  262BARSKI ZANLEK
  263PRAPORT JECHESZIEL
  264MOSZKOWICZ HIRSZ
  265LOHN
  266WARNER JESZADN [?]
  267WILNER ABRAM
  268FISZKUSKI
  269ROZENWALD
  270BRSZTADN SARA CHANA
  271PODEMSKI MACHLA
  272ZILBERSZTADIG
  273BUCHNER
  274SLTERTER TAUBE ABRAM MOSZE
  275LINER JOCHELEK
  276LEWKOWICZ
  277BEER SARA
  278CYRANOWICZ
  279BEJLE
  280BERKOWICZ MIRIAM
  281ELKAN
  282LIBERMAN FAJGA
  283MIGDAL ESTER
  284SZADEK PESA
  285ROZENTAL JUTA
  286HERSZKOWICZ SUFRA
  287PIERNIKARZ
  288KRIMALOWSKI
  289BOGDANSKI N
  290LIBERMAN SNENDEL
  291SZOLKOWICZ
  292EDELMAN SZAJNDEL
  293KOZMIN
  294RAJCHBART MANDEL
  295URBACH SZ Z
  296LAJNGART DAL
  297POMORANC M
  298URBACH J M
  299STAHL ABR JOS
  300GUTMAN L
  301ISRAEL ZALMAN
  302OLOLIESKI JAKOW ?]
  303FUKS MORDHAJ
  304BRAUM MENDEL
  305KORZEC ABR
  306RAJNSBAUM Z TOMASZOWA SZ ZAK
  307HAKBERA HENECH
  308COLLA ABR JECH
  309MENDEL KAHSLER
  310PIERZENIANCO
  311BIBER L
  312JELENKIEWICZ
  313CHENCINSKI BERIT
  314SZTAJNHAR J
  315CHMURA MALKA
  316LIPMAN M E
  317LIPMAN
  318KAUFMAN
  319AJLENBERG DAWID
  320KOPEL JAKOW
  321CYRANOWICZ LIPMAN
  322LIBICKI
  323BORKOWICZ H B
  324JABLONSKI R
  325JOAB LEJZOR
  326GROSGLIG MOSZE
  327BERKENFELD
  328BORENSZTAJN
  329GRINBERG JA JC
  330FAJTLOWICZ
  331FAJTLOWICZ JOSEF
  332KUCINSKI SZ JESACHAD RABIN
  333JAKOW
  334KUCINSKI
  335JAKUBOWICZ ISEL
  336ICCHAK JECHESKIEL
  337JOEL OSTROWSKI
  338LEWIN AHRAN
  339EPSZTAJN R
  340GWIAZDA
  341WAJC CHANA RAJ
  342BERENBAUM
  343WIDOWSKI
  344FRIDE
  345KEMPINSKI
  346KANTROWICZ
  347BLADO ROSA M AHARON
  348BUKE RACHEL
  349MOSZKOWICZ SARA
  350MILSZTOTER RAJZEL
  351COLA AIUDA [?]
  352BERKOWICZ
  353BLUMSZTAJN FAJGA
  354LEWKOWICZ ESTER JAKOB DAVID
  355LIPINSKI
  356STOROSOM
  357GRINBAUM
  358ALBEK
  359MARKOWICZ
  360GOLDRING FAJGA
  361BRONEK SZYMON
  362NOLAK
  363GOLDRING HENOCH
  364ZELICHOWSKI JOSEF
  365LINER M J
  366KAPLAN
  367BEHM
  368FRIDE MENDEL
  369KROJT SZYMCHA
  370LANDBERG J MENACH (BULKA)
  371MOTALA JAKOW
  372CIECHANOWSKI MENDEL
  373GRINBERG JAKOW
  374ENSZTAJN
  375RAJCHBART MEIR
  376ZIMLER
  377KERSZENBERG or HERSZENBERG
  378JOSKOWICZ M M
  379RAKIN [?]
  380ROZENSZTAJN JSR GEDALSE
  381LEWI
  382KOHN SZLOMO
  383FINKIELSZTAJN
  384ISRAEL LAKSMAN
  385COLA
  386PARZENCZEWSKI
  387GROSMAN LAJB
  388GLAS JAK BER
  389KILE ZELIG
  390ZILBERSZTAJN SZYMON
  391ZILBERSZTAJN PEREC
  392BRAUN
  393FRENKIEL M P
  394WAJNBERG
  395WAJS GERSZAN
  396MARKOWICZ MENDEL
  397BERKOWICZ JUTA
  398KLAJN SARA RYW
  399NOWALE FRAJDA
  400ROSENSZTAJN UTAJ ZONA DS G
  401ICKOWIC DWORA
  402KOPEL PEREK
  403MOROKO
  404DOKTORCZYK
  405WAJSMAN BERISZ
  406JERKOWICZ J
  407FOGEL ELIEZER
  408TORENHEIM
  409KAUFMAN
  410HIRCKI NACHUM
  411JAKUBOWICZ [
  412JEDWAB
  413BIALIK SZMUL ISER
  414FRAJMAN
  415GLIGSMAN
  416LICHTENSZTAJN
  417MILSZTAJN
  418HERSZKOWICZ
  419MOSZKOWICZ
  420ROZENBLUM
  421GLAS HERSZEB
  422CZECHANOWSKI MOSZE
  423RUBENSZTAJN
  424BENCELOWICZ
  425LIPSZYC SZAUL
  426KRUL
  427LENER
  428RAJCHBART
  429ABBE ESTER
  430LIPKE
  431SIERADZKI LEA
  432BERMAN
  433FURMAN
  434OZERNIAK
  435POZNANSKA (BABICIA ROMKA ū RomekĘs grandmother)
  436ALTER
  437BELCHATOWSKA
  438PRZEDBORSKI
  439WAJS LEA ZONA EZI
  440LIPSZYC DOBRA ZO JE WOLF
  441GROSKLIK
  442KWIATKOWSKI
  443JANIAK GEDALIA
  444ROZENBLAT
  445KRIGE
  446FERENC
  447JANOWSKI CWI ELIMELECH
  448BARUCH
  449LANBERG
  450KAHNA
  451KORN AB
  452MOSZKOWICZ
  453ROZENTAHL ELEKSANDER ISKIND
  454JEDWAB ABR
  455SUCHECKA HENDEL LEA
  456KARIN DZIECKO
  457GOLDRING
  458LEWKOWICZ
  459JANIAK
  460ZALCBERG
  461JEDWAB ISR
  462HERSZKOWICZ HERSZ
  463GELBART ZISO
  464FAJWYSZAL
  465EKSZTAJN
  466GLAS WOLF
  467KWIATKOWSKI
  468LEWKOWICZ
  469SITNER
  470ROCHMAN FAJGA
  471ADLER
  472RAJCMAN [?] TILA
  473CEDERBAUM
  474LAJBERG
  475KIRSZBAUM
  476JECHESKIEL
  477SLASZELSKO [?] RACHEL
  478PRZEDBORSKI
  479JANUSZ
  480BERKOWICZ
  481BAJDAT DWORA
  482PRAPORT [?]
  483FUKS MOSZE
  484GOLSZTAJN JM
  485GRINSZPAN A C
  486RIBA
  487WAJNGART
  488BRISZ
  489FAJNZYLBER
  490MADRY
  491TROBE
  492URBACH J M
  493KOHN
  494WIGODZKI
  495KASZTAN
  496CIECHANOWSKI FAJWEK
  497LEWIN BARUCH MENDEL
  498ALTER
  499KLEPKARCZYK SYN CHUNCI
  500DZIALOSZYNSKI
  501HELISZKOWSKI
  502ZANADZKI JOSEF
  503GRINSZTAJN ABRAM
  504ARONOWICZ
  505WAJS ELI
  506SIERADZKI
  507ENGEL
  508MADRA RACHEL
  509URBACH FAJGA GITEL JOEL
  510KAUFMAN
  511HERSZKOWICZ
  512PAKULA
  513JANOWSKI MALKA
  514KOBERSZTAJN ZONA
  515PRZEMYSLOWSKI
  516PIETROKOWSKI
  517HALBER RACHEL
  518KOHN
  519SZPIRO MIRIAM
  520PRZEDBORSKI
  521FRID
  522WAJS ABRAM
  523BLADEGDE [?] MOSZE ARON
  524LIDZBARSKI SZLOMO ABRAM
  525FAJWELMAN
  526ROZENBLUM
  527FRIDMAN
  528BARANOWSKI
  529SZLEZINGER
  530FRIDMAN
  531GOLDBERG
  532GADI
  533JUDKIEWICZ
  534BENEDIKT
  535SZMUEL
  536POZNANSKI
  537GLIKSMAN ESTER
  538DZIALOSZYNSKO FRAJDEL
  539DZIALOSZYNSKI JEHUDA FROIM
  540SZTENCEL
  541ROTSZAJN
  542BILINSKI
  543KRININ
  544KOLSKI
  545JELINOWICZ RIWKA
  546ARBACH
  547HALBERG LEJZER MEIER
  548SIMON KOHN
  549BARUCH B MEIER
  550GNATEK CL
  551LEWICKI
  552GERSZT
  553LEDER
  554GLIKSON
  555GNATEK
  556PIK RABIN
  557SZERAKOWSKI
  558WISZLICKI
  559PINCZEWSKI
  560GLAS CH J
  561SZPYCYK
  562NAJMAN
  563LYPSZYC
  564WAJNBERG
  565GLAS RACHEL ZONA WOLFA
  566JOSKOWICZ
  567BERKENFELD
  568HENDELIS
  569MADRY
  570GRINBERG
  571LEWIN JOSEF BER ZONA TOWA
  572CHECINSKI
  573BERKOLC
  574ZILBERBERG
  575JAKUBOWICZ
  576KRISZIEK
  577JOSKOWICZ
  578GLIKSMAN BEILA
  579DOMBEK
  580WILOHNER ICCHAK
  581GRINSZTAJN
  582ZILBERSZTANG
  583HALBERG MAHA
  584SZTERN
  585SZILIT
  586KEMPINSKI
  587AJLENBERG
  588GOTELF SARA
  589GOTELF ESTER
  590GRINSZTAJN ZONA GABRIELA
  591HUDES
  592ADLER JUTA
  593ROTKOP LIBA
  594KRAKOWSKI
  429ABBE ESTER
  471ADLER
  592ADLER JUTA
  123ADLER MOSZE CHAIM
  587AJLENBERG
  319AJLENBERG DAWID
  53AKS
  209AKS ABR JS
  358ALBEK
  41ALEKSANDROWICZ
  436ALTER
  498ALTER
  225ALTMAN
  546ARBACH
  504ARONOWICZ
  18ARONOWICZ SZ M
  248AWROMIN
  481BAJDAT DWORA
  256BANET
  208BANET
  528BARANOWSKI
  257BARD FISZEK
  262BARSKI ZANLEK
  448BARUCH
  549BARUCH B MEIER
  251BARUCH ROZALIA
  92BARUCHOWICZ ?
  277BEER SARA
  367BEHM
  279BEJLE
  437BELCHATOWSKA
  424BENCELOWICZ
  87BENCZKOWSKI
  534BENEDIKT
  342BERENBAUM
  211BERENBAUM
  327BERKENFELD
  567BERKENFELD
  573BERKOLC
  352BERKOWICZ
  480BERKOWICZ

  BERKOWICZ

  96
  397BERKOWICZ JUTA
  280BERKOWICZ MIRIAM
  432BERMAN
  29BERMBAUM H
  413BIALIK SZMUL ISER
  311BIBER L
  542BILINSKI
  52BINER M J
  198BIRNBAUM
  523BLADEGDE [?] MOSZE ARON
  347BLADO ROSA M AHARON
  353BLUMSZTAJN FAJGA
  289BOGDANSKI N
  328BORENSZTAJN
  323BORKOWICZ H B
  6"BRAJTBERG"
  213BRAM N
  178BRANER
  304BRAUM MENDEL
  392BRAUN
  13BRESLER CHAIM
  12BRESLER MOSZE HIRSZ
  488BRISZ
  228BROMBERG
  361BRONEK SZYMON
  151BRONICKI
  192BRONICKI
  270BRSZTADN SARA CHANA
  42BRZEZINSKI
  273BUCHNER
  348BUKE RACHEL
  205BULKO [& Yiddish word]
  66BUZINSKI STARY
  473CEDERBAUM
  34CENDER
  572CHECINSKI
  313CHENCINSKI BERIT
  315CHMURA MALKA
  496CIECHANOWSKI FAJWEK
  372CIECHANOWSKI MENDEL
  385COLA
  351COLA AIUDA [?]
  164COLA GERSZON
  129COLA NOACH
  308COLLA ABR JECH
  58CYCANOWICZ
  15CYCANOWICZ
  15CYCANOWICZ
  15CYCANOWICZ
  15CYCANOWICZ CWI
  83CYCANOWICZ MORDKA
  23CYCOWSKI
  99CYMBERKNOP
  278CYRANOWICZ
  321CYRANOWICZ LIPMAN
  422CZECHANOWSKI MOSZE
  250ADABEK
  223DAJNBERG D A
  187DAWIDOWICZ ESTER LIBA
  404DOKTORCZYK
  579DOMBEK
  9"DOMBEK"
  249DOZRAUCHOW [?]
  500DZIALOSZYNSKI
  539DZIALOSZYNSKI JEHUDA FROIM
  538DZIALOSZYNSKO FRAJDEL
  292EDELMAN SZAJNDEL
  156EFROMOWICZ
  465EKSZTAJN
  281ELKAN
  2ELKAN
  507ENGEL
  153ENGIL IC MEIER
  374ENSZTAJN
  339EPSZTAJN R
  216FAJNKINFEL [?]
  489FAJNZYLBER
  30FAJNZYLBER M A
  8"FAJTAG"
  330FAJTLOWICZ
  331FAJTLOWICZ JOSEF
  525FAJWELMAN
  464FAJWYSZAL
  134FEDERMAN
  120FEDERMAN ZACHARJA - ZONA (wife) PESA CHANA
  446FERENC
  383FINKIELSZTAJN
  130FINKIELSZTAJN HERSZ DAWID
  229FISZER
  203FISZER BROULA
  131FISZER ICHAK
  268FISZKUSKI
  107FLAM ESTER MALKA
  407FOGEL ELIEZER
  194FOGEL R
  118FOGEL RIWKA ?
  414FRAJMAN
  109FRAJMAN
  115FRE SZPRINCA
  393FRENKIEL M P
  521FRID
  344FRIDE
  127FRIDE JESZOJAHN
  368FRIDE MENDEL
  215FRIDE WOLF
  527FRIDMAN
  530FRIDMAN
  189FRIDMAN
  253FUKS

  FUKS

  86
  159FUKS JS MOSZE
  303FUKS MORDHAJ
  483FUKS MOSZE
  433FURMAN
  532GADI
  176GELBART
  463GELBART ZISO
  125GERSON
  552GERSZT
  157GLAS AHARON IC
  560GLAS CH J
  421GLAS HERSZEB
  388GLAS JAK BER
  565GLAS RACHEL ZONA WOLFA
  466GLAS WOLF
  415GLIGSMAN
  578GLIKSMAN BEILA
  537GLIKSMAN ESTER
  554GLIKSON
  555GNATEK
  550GNATEK CL
  531GOLDBERG
  28GOLDBERG H
  457GOLDRING
  360GOLDRING FAJGA
  363GOLDRING HENOCH
  484GOLSZTAJN JM
  589GOTELF ESTER
  588GOTELF SARA
  186GOTHELF
  71GOTHELF MIRJAM
  103GRABERG MENDEL
  255GRESZBAUM M D
  4GRIN
  357GRINBAUM
  570GRINBERG
  329GRINBERG JA JC
  373GRINBERG JAKOW
  77GRINISZPOEN
  73GRINSZPAN
  485GRINSZPAN A C
  146GRINSZTAJN
  581GRINSZTAJN
  503GRINSZTAJN ABRAM
  31GRINSZTAJN MICHAEL JOSEF
  590GRINSZTAJN ZONA GABRIELA
  326GROSGLIG MOSZE
  246GROSGLIK
  441GROSKLIK
  166GROSMAN DAWID
  104GROSMAN FAJGA
  387GROSMAN LAJB
  20GRUND JAKOW
  33GUTMAN
  247GUTMAN
  300GUTMAN L
  340GWIAZDA
  307HAKBERA HENECH
  517HALBER RACHEL
  112"HALBERG JUTA RACHEL, ZONA LEJZERA (wife of Lejzor)"
  547HALBERG LEJZER MEIER
  583HALBERG MAHA
  62HARTSZTARK
  501HELISZKOWSKI
  43HELISZKOWSKI
  568HENDELIS
  39HERSZKOWICZ
  147HERSZKOWICZ
  171HERSZKOWICZ
  418HERSZKOWICZ
  206HERSZKOWICZ
  511HERSZKOWICZ
  133HERSZKOWICZ
  462HERSZKOWICZ HERSZ
  286HERSZKOWICZ SUFRA
  38HILER E DWORA
  50HILER MOSZE
  410HIRCKI NACHUM
  48HIRSZLIKOWICZ
  591HUDES
  336ICCHAK JECHESKIEL
  401ICKOWIC DWORA
  384ISRAEL LAKSMAN
  301ISRAEL ZALMAN
  202ISRALEWICZ
  140IZRALEWICZ HERSZ MARMUR
  324JABLONSKI R
  333JAKOW
  575JAKUBOWICZ
  411JAKUBOWICZ [
  335JAKUBOWICZ ISEL
  177JAKUBOWICZ RACHAN [?]ZONA (wife of) Z S
  67JAKUBOWICZ SARA
  165JAMOIOSKI ABRAM
  459JANIAK
  443JANIAK GEDALIA
  447JANOWSKI CWI ELIMELECH
  513JANOWSKI MALKA
  479JANUSZ
  142JAROST SZYMON
  476JECHESKIEL
  35JEDWAB
  412JEDWAB
  454JEDWAB ABR
  461JEDWAB ISR
  191JEDWAB L R
  7JEDWAB LAJB
  312JELENKIEWICZ
  545JELINOWICZ RIWKA
  406JERKOWICZ J
  325JOAB LEJZOR
  136JOB
  337JOEL OSTROWSKI
  150JORMER HERMAN
  566JOSKOWICZ
  577JOSKOWICZ
  197JOSKOWICZ
  378JOSKOWICZ M M
  533JUDKIEWICZ
  45"JUDKIEWICZ, NAFTALI"
  56JUZEFOWICZ
  91KAC
  91KAC
  450KAHNA
  113KALINSKI
  346KANTROWICZ
  232KANTROWICZ SZ JEH
  366KAPLAN
  456KARIN DZIECKO
  137KARNOWSKI MEIER
  210KARZACH
  495KASZTAN
  318KAUFMAN
  409KAUFMAN
  510KAUFMAN
  121KAUFMAN-RUDA
  233KELER FISZER
  345KEMPINSKI
  586KEMPINSKI
  132KEMPNER
  49KEMPNER BEN CYJEN [?]
  377KERSZENBERG or HERSZENBERG
  389KILE ZELIG
  475KIRSZBAUM
  100KIRSZBAUM B J
  398KLAJN SARA RYW
  174KLEPKARCZYK
  74KLEPKARCZYK ROSA
  499KLEPKARCZYK SYN CHUNCI
  227KNOP R
  514KOBERSZTAJN ZONA
  47KOCHMAN BARUCH
  518KOHN

  KOHN

  250
  493KOHN
  141KOHN KOPEL
  149KOHN SIMON
  382KOHN SZLOMO
  88KOLER JOSEF
  544KOLSKI
  44KONOPNICKI ISR JACH
  320KOPEL JAKOW
  402KOPEL PEREK
  451KORN AB
  305KORZEC ABR
  293KOZMIN
  240KRAKOWSKI
  594KRAKOWSKI
  105KRAKOWSKI
  199KRALEWICZ
  445KRIGE
  288KRIMALOWSKI
  221KRIMILEWSKA
  543KRININ
  576KRISZIEK
  369KROJT SZYMCHA
  51KROTOSZYNSKI
  70KRUK
  426KRUL
  334KUCINSKI
  332KUCINSKI SZ JESACHAD RABIN
  254KUPLOWICZ
  173KUSZER
  111KUSZER
  442KWIATKOWSKI
  467KWIATKOWSKI
  474LAJBERG
  296LAJNGART DAL
  449LANBERG
  370LANDBERG J MENACH (BULKA)
  108LECZYCKI ZISEL
  553LEDER
  122LEDER MOSZE BINEM
  427LENER
  381LEWI
  551LEWICKI
  21LEWICKI
  338LEWIN AHRAN
  497LEWIN BARUCH MENDEL
  571LEWIN JOSEF BER ZONA TOWA
  60LEWKOWICZ
  276LEWKOWICZ
  458LEWKOWICZ
  468LEWKOWICZ
  193LEWKOWICZ
  354LEWKOWICZ ESTER JAKOB DAVID
  94LEWKOWICZ J
  236LIBERMAN
  282LIBERMAN FAJGA
  290LIBERMAN SNENDEL
  322LIBICKI
  97"LIBMAN"
  162LICERMIERSKI
  416LICHTENSZTAJN
  524LIDZBARSKI SZLOMO ABRAM
  275LINER JOCHELEK
  365LINER M J
  57LIPINSKI
  68LIPINSKI
  355LIPINSKI
  430LIPKE
  317LIPMAN
  316LIPMAN M E
  245LIPSZYC
  440LIPSZYC DOBRA ZO JE WOLF
  425LIPSZYC SZAUL
  230LIRAPEL
  265LOHN
  152LOZNOWSKI JAKOW
  563LYPSZYC
  508MADRA RACHEL
  569MADRY
  490MADRY
  218MALE MASZA
  135MARKIEWICZ
  359MARKOWICZ
  396MARKOWICZ MENDEL
  154MENACHEM SZLOMO LUSKIER
  309MENDEL KAHSLER
  283MIGDAL ESTER
  54MIGDAL WOLF
  55MIGDAL ZATMAN
  3MILER

  MILER ISRAEL
  16
  5MILLER ELIMELECH
  417MILSZTAJN
  350MILSZTOTER RAJZEL
  403MOROKO
  237MOSZKOWICZ
  452MOSZKOWICZ
  419MOSZKOWICZ
  17MOSZKOWICZ CADOK
  10"MOSZKOWICZ FISZEL"
  264MOSZKOWICZ HIRSZ
  349MOSZKOWICZ SARA
  102MOSZKOWICZ ZALMAN
  371MOTALA JAKOW
  161NAJMAN
  260NAJMAN
  562NAJMAN
  195NAJMAN
  212NAJMAN I D
  179NIRENBERG
  180NIRENBERG
  362NOLAK
  145NOSANOWICZ
  399NOWALE FRAJDA
  220OBUCHOWSKA CHANA
  302OLOLIESKI JAKOW ?]
  261OPLCINSKI [?] JEHUDA SZYMON
  37OPOCZYNSKA BLUMA
  32ORDINANS ESTER MIRJANT
  434OZERNIAK
  116PACANOWSKA BASIA
  239PAKALA SZ
  512PAKULA
  114PAKULA
  386PARZENCZEWSKI
  67APIECZAJNSKI
  75PIERNIKARZ
  287PIERNIKARZ
  310PIERZENIANCO
  516PIETROKOWSKI
  556PIK RABIN
  78PILICER ARIM
  559PINCZEWSKI
  90PODEMSKI
  172PODEMSKI
  184PODEMSKI M
  271PODEMSKI MACHLA
  297POMORANC M
  435POZNANSKA (BABICIA ROMKA ū RomekĘs grandmother)
  536POZNANSKI
  482PRAPORT [?]
  263PRAPORT JECHESZIEL
  438PRZEDBORSKI
  520PRZEDBORSKI
  478PRZEDBORSKI
  515PRZEMYSLOWSKI
  82PTASZKOWSKI
  148RAJBART
  428RAJCHBART
  294RAJCHBART MANDEL
  375RAJCHBART MEIR
  472RAJCMAN [?] TILA
  306RAJNSBAUM Z TOMASZOWA SZ ZAK
  379RAKIN [?]
  183RAWSKI HENA
  11"RAWSKI LAJB"
  95R-BINOWICZ
  259REDLUCH
  486RIBA
  163RISES JOSEF HERSZ
  470ROCHMAN FAJGA
  242ROSENBLUM
  400ROSENSZTAJN UTAJ ZONA DS G
  224ROTBERG F
  593ROTKOP LIBA
  196ROTKOPF
  98ROTKOPF
  85ROTKOPF M W
  541ROTSZAJN
  139ROZENBAUM
  207ROZENBERG
  119ROZENBERG
  444ROZENBLAT
  24ROZENBLAT M
  420ROZENBLUM
  526ROZENBLUM
  81ROZENSZTAJN
  380ROZENSZTAJN JSR GEDALSE
  190ROZENTAHL
  453ROZENTAHL ELEKSANDER ISKIND
  214ROZENTAHL ZISKIND
  285ROZENTAL JUTA
  1ROZENWALD
  269ROZENWALD
  423RUBENSZTAJN
  89RUSZEWSKI
  117SADI
  84SAMSON JECHIEL ATLER
  36SAWISLON
  241SEGAL
  252SHALOM JOSEF
  204SIERADZKA NACIA
  128SIERADZKI
  128SIERADZKI
  506SIERADZKI
  128SIERADZKI
  128SIERADZKI H J
  431SIERADZKI LEA
  138SIERADZKI ZALMAN
  548SIMON KOHN
  61SINICKI
  235SINICKI
  234SISKE
  469SITNER
  168SKIERSZEWICZ
  226SKUROS SZYMON ZONA RYWCA
  477SLASZELSKO [?] RACHEL
  274SLTERTER TAUBE ABRAM MOSZE
  217SRUMUTKA MASZA
  22"SRUMUTKI"
  299STAHL ABR JOS
  185STASZEWSKI
  26STASZEWSKI JEHUDA
  65STATLENDER
  356STOROSOM
  181STRYKOWSKI
  455SUCHECKA HENDEL LEA
  19SZABSOWICZ SZABTAI
  284SZADEK PESA
  557SZERAKOWSKI
  243SZIKE LAJB
  585SZILIT
  222SZILSKI
  182SZLAMOWICZ
  529SZLEZINGER
  535SZMUEL
  126SZNAJBERG
  291SZOLKOWICZ
  158SZPIRO JAKOW
  519SZPIRO MIRIAM
  561SZPYCYK
  14SZTAJNBERG JAKOW
  314SZTAJNHAR J
  540SZTENCEL
  79SZTERENFELD
  584SZTERN
  258SZTOKLINSKI
  155SZTRASBERG DAWID
  170SZUJEWICZ
  106SZYNICKI
  238TAFLOWICZ
  40TAFLOWICZ
  40TAFLOWICZ
  64TENENBAUM
  93TENENBAUM
  408TORENHEIM
  101TRAGARZ
  491TROBE
  509URBACH FAJGA GITEL JOEL
  298URBACH J M
  492URBACH J M
  201URBACH JOEL
  295URBACH SZ Z
  200URBACH SZLOMO ZALMAN
  167WAGMAN
  124WAGMAN
  341WAJC CHANA RAJ
  63WAJNBERG
  143WAJNBERG
  564WAJNBERG
  394WAJNBERG
  487WAJNGART
  522WAJS ABRAM
  27WAJS BARUCH
  505WAJS ELI
  395WAJS GERSZAN
  439WAJS LEA ZONA EZI
  76WAJSBERG
  405WAJSMAN BERISZ
  266WARNER JESZADN [?]
  72WARSZAWSKI
  80WENZOWSKI
  343WIDOWSKI
  494WIGODZKI
  267WILNER ABRAM
  580WILOHNER ICCHAK
  25WINTER MERER Z WYDAWY
  558WISZLICKI
  169WOLFOWICZ
  110Z RODZINA [from the family of] BANDE
  175ZAJDE CHANA
  144ZALABERB
  460ZALCBERG
  188ZALCBERG J
  502ZANADZKI JOSEF
  59ZARSKI PINKUS
  219ZAWADZKA MANIA
  231ZAWADZKI
  69ZAWADZKI MALKA
  160ZELICHOWSKI
  364ZELICHOWSKI JOSEF
  574ZILBERBERG
  272ZILBERSZTADIG
  391ZILBERSZTAJN PEREC
  390ZILBERSZTAJN SZYMON
  582ZILBERSZTANG
  376ZIMLER
  244ZWAZ [?]
  46ZWIKIELSKI

    free counter statistics